صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۸۸۲,۵۸۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۴,۱۱۷,۴۱۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۳۵,۹۹۳,۹۷۶,۵۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰,۹۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰,۳۹۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰,۳۹۰
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ ۱۲:۵۹:۴۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۳/۰۶
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۴۰,۵۶۴ ۴۰,۰۴۳ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۳۵,۹۹۳,۹۷۶,۵۸۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ ۳۹,۸۵۸ ۳۹,۳۴۰ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۲۴,۸۱۳,۳۸۷,۳۵۹
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۴۰,۲۴۶ ۳۹,۷۳۶ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۳۱,۱۰۸,۴۱۴,۴۹۳
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۳۹,۸۹۶ ۳۹,۳۹۳ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۲۵,۶۵۵,۲۹۰,۱۸۷
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۳۹,۸۹۹ ۳۹,۳۹۶ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۲۵,۷۰۳,۲۴۶,۴۴۷
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۳۹,۹۰۲ ۳۹,۳۹۹ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۲۵,۷۵۱,۲۰۴,۹۰۰
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۳۸,۹۵۴ ۳۸,۴۴۲ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۱۰,۵۵۱,۸۸۹,۲۰۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۳۹,۷۴۴ ۳۹,۲۴۰ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۲۳,۲۳۴,۵۱۱,۳۸۴
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۳۹,۴۱۸ ۳۸,۹۱۹ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۱۸,۱۳۸,۹۱۸,۷۴۵
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۳۹,۱۱۹ ۳۸,۶۱۷ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۱۳,۳۴۲,۵۳۱,۳۳۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۳۸,۳۲۳ ۳۷,۸۳۹ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۰۰,۹۸۴,۷۰۴,۱۱۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۳۸,۳۲۶ ۳۷,۸۴۲ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۰۱,۰۳۰,۸۹۹,۵۵۱
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۳۸,۳۲۹ ۳۷,۸۴۵ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۶۰۱,۰۷۷,۰۹۷,۱۶۰
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۳۷,۶۰۵ ۳۷,۱۳۴ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۸۹,۷۸۱,۵۷۶,۴۶۰
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳۷,۰۴۲ ۳۶,۵۹۵ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۸۱,۲۲۵,۸۰۷,۵۳۸
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳۵,۵۳۷ ۳۵,۱۱۲ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۵۷,۶۶۴,۷۶۹,۹۳۹
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۳۴,۲۷۱ ۳۳,۸۶۵ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۳۷,۸۵۶,۶۳۰,۳۵۵
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۳۳,۹۳۱ ۳۳,۵۳۰ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۳۲,۵۳۶,۲۴۶,۰۶۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۳۳,۹۳۴ ۳۳,۵۳۲ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۳۲,۵۷۵,۸۶۵,۳۱۷
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۳۳,۹۳۶ ۳۳,۵۳۵ ۰ ۰ ۲۲,۹۸۲,۵۸۱ ۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۸۲,۵۸۱ ۵۳۲,۶۱۵,۴۸۵,۵۳۷