لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/11/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 12,482,581
تعداد واحدهای باقی مانده: 37,517,419
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 212,473,016,721
قیمت صدور هر واحد (ریال): 17,184
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 17,022
قیمت آماری هر واحد (ریال): 17,022
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : رسول رحیم نیا ,الهه ظفری ,حمید یثربی فر
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1397/11/27 17,184 17,022 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 212,473,016,721
  2 1397/11/26 17,124 16,963 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 211,739,322,437
  3 1397/11/25 17,125 16,964 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 211,755,645,335
  4 1397/11/24 17,127 16,965 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 211,771,970,308
  5 1397/11/23 17,155 16,994 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 212,123,134,732
  6 1397/11/22 17,257 17,095 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 213,386,061,956
  7 1397/11/21 17,258 17,096 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 213,402,482,617
  8 1397/11/20 17,267 17,105 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 213,518,869,434
  9 1397/11/19 17,268 17,107 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 213,535,027,427
  10 1397/11/18 17,270 17,108 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 213,551,187,782
  11 1397/11/17 17,271 17,109 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 213,567,329,886
  12 1397/11/16 17,279 17,113 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 213,619,725,378
  13 1397/11/15 17,085 16,934 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 211,380,568,902
  14 1397/11/14 17,015 16,866 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 210,526,641,415
  15 1397/11/13 17,052 16,907 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 211,041,021,251
  16 1397/11/12 17,189 17,044 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 212,752,834,993
  17 1397/11/11 17,190 17,045 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 212,767,303,629
  18 1397/11/10 17,191 17,046 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 212,781,774,600
  19 1397/11/09 17,160 17,016 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 212,404,634,310
  20 1397/11/08 17,118 16,972 0 0 12,482,581 0 0 12,482,581 211,859,154,786