لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/28
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,182,581
تعداد واحدهای باقی مانده: 38,817,419
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 277,838,497,561
قیمت صدور هر واحد (ریال): 25,168
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 24,846
قیمت آماری هر واحد (ریال): 24,846
اطلاعات صندوق
}
مدیر صندوق: شرکت تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس: موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری: رسول رحیم نیا ,الهه ظفری ,حمید یثربی فر
تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/03/28 25,168 24,846 0 0 14,582,581 0 3,400,000 11,182,581 277,838,497,561
  2 1398/03/27 25,080 24,760 0 0 14,582,581 0 3,400,000 11,182,581 276,883,280,373
  3 1398/03/26 24,838 24,522 0 0 14,582,581 0 3,400,000 11,182,581 274,218,001,451
  4 1398/03/25 24,640 24,326 0 0 14,582,581 0 3,400,000 11,182,581 272,032,577,132
  5 1398/03/24 24,365 24,053 0 0 14,582,581 0 3,400,000 11,182,581 268,980,158,090
  6 1398/03/23 24,367 24,055 0 0 14,582,581 0 3,400,000 11,182,581 268,999,465,792
  7 1398/03/22 24,368 24,057 0 0 14,582,581 0 3,400,000 11,182,581 269,018,777,941
  8 1398/03/21 24,172 23,863 0 0 14,582,581 0 3,400,000 11,182,581 266,849,860,727
  9 1398/03/20 24,057 23,750 0 0 14,582,581 0 3,400,000 11,182,581 265,585,495,928
  10 1398/03/19 23,982 23,671 0 0 14,582,581 1,100,000 3,400,000 11,182,581 264,704,609,247
  11 1398/03/18 23,677 23,398 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 287,393,899,955
  12 1398/03/17 23,444 23,169 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 284,570,488,269
  13 1398/03/16 23,446 23,170 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 284,589,296,647
  14 1398/03/15 23,447 23,172 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 284,608,109,395
  15 1398/03/14 23,449 23,173 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 284,626,926,506
  16 1398/03/13 23,450 23,175 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 284,645,747,974
  17 1398/03/12 23,306 23,032 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 282,894,064,049
  18 1398/03/11 23,375 23,066 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 283,311,228,602
  19 1398/03/10 23,399 23,095 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 283,665,607,496
  20 1398/03/09 23,401 23,097 0 0 14,582,581 0 2,300,000 12,282,581 283,688,763,516