لزوم ثبت نام کلیه سرمایه گذاران در سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام)

احتراماً به اطلاع  سرمایه گذاران محترم صندوق می رساند، پیرو اطلاعیه شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی موظف هستند حداکثر تا تاریخ 1397/10/05 با مراجعه به سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان(سجام) به نشانی https://dara.csdiran.com/sejam اقدام به ثبت نام اینترنتی در این سامانه نمایند و پس از مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان منتخب برای احراز هویت، می توانند از تمامی خدمات بازار سرمایه بدون مراجعه حضوری بهره مند شوند.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/02/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 10,182,581
تعداد واحدهای باقی مانده: 39,817,419
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 221,518,079,616
قیمت صدور هر واحد (ریال): 22,014
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 21,755
قیمت آماری هر واحد (ریال): 21,755
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت تامین سرمایه بانک ملت
متولی صندوق : موسسه حسابرسی هوشیار ممیز
حسابرس : موسسه ارقام نگر آریا
مدیر سرمایه‌گذاری : رسول رحیم نیا ,الهه ظفری ,حمید یثربی فر
مدیر ثبت : نامشخص نامشخص--
ضامن نقد شوندگی اول : نامشخص نامشخص--
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1397/03/06
نوع صندوق : قابل معامله سهامی
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  1 1398/02/03 22,014 21,755 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 221,518,079,616
  2 1398/02/02 22,072 21,811 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 222,097,284,936
  3 1398/02/01 22,351 22,087 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 224,899,235,111
  4 1398/01/31 22,353 22,088 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 224,916,320,806
  5 1398/01/30 22,033 21,773 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 221,709,307,405
  6 1398/01/29 22,035 21,775 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 221,726,120,230
  7 1398/01/28 22,036 21,777 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 221,742,933,670
  8 1398/01/27 21,945 21,684 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 220,799,293,456
  9 1398/01/26 22,208 21,934 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 223,340,815,711
  10 1398/01/25 21,968 21,666 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 220,615,342,767
  11 1398/01/24 21,658 21,370 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 217,605,757,232
  12 1398/01/23 21,567 21,280 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 216,688,590,065
  13 1398/01/22 21,569 21,282 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 216,706,887,156
  14 1398/01/21 21,570 21,284 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 216,725,184,860
  15 1398/01/20 21,222 20,942 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 213,244,360,067
  16 1398/01/19 21,045 20,762 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 211,411,252,068
  17 1398/01/18 20,714 20,436 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 208,092,626,791
  18 1398/01/17 20,854 20,574 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 209,493,801,832
  19 1398/01/16 20,821 20,541 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 209,160,557,322
  20 1398/01/15 20,823 20,543 0 0 12,482,581 0 2,300,000 10,182,581 209,178,429,312