صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب داراییهای روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۹۰,۳۷۴ ۷۸.۱۳ % ۴۷,۶۶۸ ۱۹.۵۶ % ۰ ۰ % ۹۱۶ ۰.۳۸ % ۴,۷۰۶ ۱.۹۳ % ۷۸,۴۲۶ ۳۲.۱۹ %
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۸۵,۳۵۷ ۷۷.۶۸ % ۴۷,۶۴۸ ۱۹.۹۷ % ۰ ۰ % ۹۱۶ ۰.۳۸ % ۴,۷۰۵ ۱.۹۷ % ۷۵,۶۶۴ ۳۱.۷۱ %
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۱۷۹,۲۵۲ ۷۷.۱ % ۴۷,۶۲۸ ۲۰.۴۹ % ۰ ۰ % ۲۵۱ ۰.۱۱ % ۵,۳۷۰ ۲.۳۱ % ۷۴,۰۴۴ ۳۱.۸۵ %
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۱۷۹,۲۵۲ ۷۷.۱ % ۴۷,۶۰۶ ۲۰.۴۸ % ۰ ۰ % ۲۵۱ ۰.۱۱ % ۵,۳۶۹ ۲.۳۱ % ۷۴,۰۴۴ ۳۱.۸۵ %
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۱۷۹,۲۵۲ ۷۷.۱۱ % ۴۷,۵۸۵ ۲۰.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۵۱ ۰.۱۱ % ۵,۳۶۸ ۲.۳۱ % ۷۴,۰۴۴ ۳۱.۸۵ %
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۷۸,۱۱۱ ۷۵.۲۹ % ۴۹,۶۸۲ ۲۱ % ۰ ۰ % ۳,۸۳۸ ۱.۶۲ % ۴,۹۳۴ ۲.۰۹ % ۷۴,۰۴۷ ۳۱.۳ %
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۱۷۶,۴۴۵ ۷۵.۵۱ % ۴۹,۶۵۷ ۲۱.۲۵ % ۰ ۰ % ۲,۶۴۴ ۱.۱۳ % ۴,۹۳۳ ۲.۱۱ % ۷۳,۵۹۶ ۳۱.۴۹ %
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۱۷۲,۳۹۳ ۷۴.۵۱ % ۵۱,۱۸۷ ۲۲.۱۲ % ۰ ۰ % ۲,۸۴۶ ۱.۲۳ % ۴,۹۳۲ ۲.۱۳ % ۷۴,۱۸۹ ۳۲.۰۷ %
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۷۱,۶۵۹ ۷۴.۴۴ % ۵۱,۱۶۲ ۲۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۲,۸۴۶ ۱.۲۳ % ۴,۹۳۱ ۲.۱۴ % ۷۳,۴۸۹ ۳۱.۸۷ %
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۶۸,۷۳۹ ۷۴.۱۱ % ۵۱,۱۴۱ ۲۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۴ ۱.۲۶ % ۴,۹۲۹ ۲.۱۷ % ۷۲,۸۹۹ ۳۲.۰۲ %