صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۱۷۱,۶۵۹ ۷۴.۴۴ % ۵۱,۱۶۲ ۲۲.۱۹ % ۰ ۰ % ۲,۸۴۶ ۱.۲۳ % ۴,۹۳۱ ۲.۱۴ % ۷۳,۴۸۹ ۳۱.۸۷ %
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۱۶۸,۷۳۹ ۷۴.۱۱ % ۵۱,۱۴۱ ۲۲.۴۶ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۴ ۱.۲۶ % ۴,۹۲۹ ۲.۱۷ % ۷۲,۸۹۹ ۳۲.۰۲ %
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۱۶۸,۷۳۹ ۷۴.۱۲ % ۵۱,۱۱۷ ۲۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۴ ۱.۲۶ % ۴,۹۲۸ ۲.۱۷ % ۷۲,۸۹۹ ۳۲.۰۲ %
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۶۸,۷۳۹ ۷۴.۱۳ % ۵۱,۰۹۴ ۲۲.۴۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۴ ۱.۲۶ % ۴,۹۲۷ ۲.۱۶ % ۷۲,۸۹۹ ۳۲.۰۳ %
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۱۶۷,۱۶۲ ۷۳.۹۶ % ۵۱,۰۵۴ ۲۲.۵۹ % ۰ ۰ % ۲,۸۶۴ ۱.۲۷ % ۴,۹۲۶ ۲.۱۸ % ۷۲,۳۱۱ ۳۱.۹۹ %
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱۶۶,۱۳۴ ۷۳.۸۲ % ۵۱,۰۸۰ ۲۲.۷ % ۰ ۰ % ۲,۹۰۶ ۱.۲۹ % ۴,۹۲۵ ۲.۱۹ % ۷۱,۵۶۸ ۳۱.۸ %
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۱۶۳,۹۰۷ ۷۳.۵۷ % ۵۱,۰۵۶ ۲۲.۹۲ % ۰ ۰ % ۲,۹۰۶ ۱.۳ % ۴,۹۲۳ ۲.۲۱ % ۷۱,۲۲۸ ۳۱.۹۷ %
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۶۳,۵۶۶ ۷۳.۵۴ % ۵۱,۰۳۵ ۲۲.۹۵ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۸ ۱.۳ % ۴,۹۲۲ ۲.۲۱ % ۷۱,۶۷۹ ۳۲.۲۳ %
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۱۶۳,۷۴۳ ۷۳.۵۵ % ۵۱,۰۶۲ ۲۲.۹۴ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۸ ۱.۳ % ۴,۹۲۱ ۲.۲۱ % ۷۱,۹۹۷ ۳۲.۳۴ %
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۱۶۳,۷۴۳ ۷۳.۵۶ % ۵۱,۰۳۹ ۲۲.۹۳ % ۰ ۰ % ۲,۸۹۵ ۱.۳ % ۴,۹۲۳ ۲.۲۱ % ۷۱,۹۹۷ ۳۲.۳۴ %