صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۱۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ ۷۳۴,۱۳۵ ۹۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۸ ۰.۲۳ % ۵۳۰ ۰.۰۷ % ۲,۷۷۵ ۰.۳۸ % ۲۳۶,۷۵۲ ۳۲.۰۳ %
۱۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۷۳۴,۱۳۵ ۹۹.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۸ ۰.۲۳ % ۵۲۶ ۰.۰۷ % ۲,۷۷۶ ۰.۳۸ % ۲۳۶,۷۵۲ ۳۲.۰۳ %
۱۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۷۱۵,۷۹۹ ۹۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۷ ۰.۲۴ % ۵۲۶ ۰.۰۷ % ۲,۷۷۷ ۰.۳۹ % ۲۳۰,۳۳۲ ۳۱.۹۶ %
۱۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۷۱۶,۳۹۲ ۹۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۷ ۰.۲۴ % ۵۲۶ ۰.۰۷ % ۲,۷۷۸ ۰.۳۹ % ۲۲۸,۹۵۳ ۳۱.۷۴ %
۱۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ ۷۰۳,۱۹۱ ۹۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۶ ۰.۲۴ % ۴,۰۶۹ ۰.۵۷ % ۱۱۳ ۰.۰۲ % ۲۲۳,۶۴۴ ۳۱.۵۴ %
۱۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ ۷۰۵,۷۴۳ ۹۹.۱۷ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۶ ۰.۲۴ % ۴,۰۶۹ ۰.۵۷ % ۱۱۴ ۰.۰۲ % ۲۲۶,۲۸۴ ۳۱.۸ %
۱۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۷۲۱,۶۳۵ ۹۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۵ ۰.۲۳ % ۳,۴۱۵ ۰.۴۶ % ۱۳,۱۵۳ ۱.۷۸ % ۲۳۶,۰۱۵ ۳۱.۹ %
۱۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ ۷۲۱,۶۳۵ ۹۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۵ ۰.۲۳ % ۳,۴۱۵ ۰.۴۶ % ۱۳,۱۵۴ ۱.۷۸ % ۲۳۶,۰۱۵ ۳۱.۹ %
۱۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۷۲۱,۶۳۵ ۹۷.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۴ ۰.۲۳ % ۳,۴۱۵ ۰.۴۶ % ۱۳,۱۵۶ ۱.۷۸ % ۲۳۶,۰۱۵ ۳۱.۹ %
۲۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ ۷۳۱,۱۶۱ ۹۸.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۴ ۰.۲۳ % ۶,۴۸۸ ۰.۸۸ % ۷۷۴ ۰.۱ % ۲۳۱,۱۷۷ ۳۱.۲۴ %