صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ ۷۴۷,۰۷۳ ۹۷.۶۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۳ ۰.۲۲ % ۱۵,۴۲۶ ۲.۰۲ % ۷۷۵ ۰.۱ % ۲۳۶,۳۳۰ ۳۰.۸۹ %
۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ ۷۷۲,۲۷۱ ۹۷.۷۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۳ ۰.۲۱ % ۱۵,۴۲۶ ۱.۹۵ % ۷۷۷ ۰.۱ % ۲۴۶,۹۸۳ ۳۱.۲۶ %
۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۷۷۲,۲۷۱ ۹۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۳ ۰.۲۱ % ۱۵,۴۲۶ ۱.۹۵ % ۷۷۸ ۰.۱ % ۲۴۶,۹۸۳ ۳۱.۲۶ %
۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ ۷۷۶,۵۴۷ ۹۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۲ ۰.۲۱ % ۱۳,۰۵۳ ۱.۶۴ % ۵,۸۱۹ ۰.۷۳ % ۲۴۸,۶۸۲ ۳۱.۲ %
۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ ۷۷۶,۵۴۷ ۹۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۸ ۰.۲۱ % ۱۳,۰۳۶ ۱.۶۴ % ۵,۸۲۰ ۰.۷۳ % ۲۴۸,۶۸۲ ۳۱.۲ %
۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۷۷۶,۵۴۷ ۹۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۸ ۰.۲۱ % ۱۱,۸۰۹ ۱.۴۸ % ۷,۰۴۸ ۰.۸۸ % ۲۴۸,۶۸۲ ۳۱.۲ %
۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۷۵۳,۲۳۲ ۹۷.۰۷ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۷ ۰.۲۲ % ۱۸,۹۸۳ ۲.۴۵ % ۲,۰۰۹ ۰.۲۶ % ۲۳۹,۸۵۹ ۳۰.۹۱ %
۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۷۳۲,۷۵۲ ۹۶.۹۹ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۷ ۰.۲۳ % ۱۸,۹۸۳ ۲.۵۱ % ۲,۰۱۱ ۰.۲۷ % ۲۲۸,۶۱۰ ۳۰.۲۶ %
۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۷۰۲,۵۷۹ ۹۳.۳۲ % ۰ ۰ % ۱,۷۰۶ ۰.۲۳ % ۴۶,۶۰۸ ۶.۱۹ % ۲,۰۱۲ ۰.۲۷ % ۲۲۳,۱۰۳ ۲۹.۶۳ %
۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۶۹۰,۶۱۱ ۹۱.۵۵ % ۳۳ ۰ % ۱,۷۰۶ ۰.۲۳ % ۶۰,۰۱۷ ۷.۹۶ % ۲,۰۱۳ ۰.۲۷ % ۲۲۰,۰۷۴ ۲۹.۱۷ %