صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۵۵۵,۳۳۰ ۸۹.۶۱ % ۱۶۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۵۹,۳۴۱ ۹.۵۸ % ۴,۸۵۶ ۰.۷۸ % ۲۰۹,۴۱۱ ۳۳.۷۹ %
۷۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۵۵۸,۵۷۹ ۸۹.۳ % ۱۶۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۶۲,۷۰۸ ۱۰.۰۳ % ۴,۰۴۴ ۰.۶۵ % ۲۰۲,۵۷۹ ۳۲.۳۹ %
۷۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۵۳۸,۸۹۰ ۸۶.۲۴ % ۱۶۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۸۱,۴۵۹ ۱۳.۰۴ % ۴,۳۴۴ ۰.۷ % ۲۰۵,۶۵۴ ۳۲.۹۱ %
۷۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۵۳۸,۸۹۰ ۸۶.۲۴ % ۱۶۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۸۱,۴۵۹ ۱۳.۰۴ % ۴,۳۴۴ ۰.۷ % ۲۰۵,۶۵۴ ۳۲.۹۱ %
۷۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۵۳۸,۸۹۰ ۸۶.۲۴ % ۱۶۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۸۱,۴۵۹ ۱۳.۰۴ % ۴,۳۴۳ ۰.۷ % ۲۰۵,۶۵۴ ۳۲.۹۱ %
۷۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۵۲۵,۴۶۶ ۸۶.۰۱ % ۱۶۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۸۲,۲۷۴ ۱۳.۴۷ % ۳,۰۶۳ ۰.۵ % ۲۰۰,۴۱۸ ۳۲.۸ %
۷۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴۹۷,۸۱۴ ۹۹.۳۶ % ۱۶۱ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱ ۰ % ۳,۰۶۳ ۰.۶۱ % ۱۹۶,۲۲۳ ۳۹.۱۶ %
۷۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴۷۴,۲۱۳ ۹۹.۳۲ % ۱۶۰ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۱ ۰ % ۳,۰۶۴ ۰.۶۴ % ۱۸۴,۹۷۱ ۳۸.۷۴ %
۷۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۴۵۴,۳۶۴ ۹۹.۲۹ % ۱۶۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱ ۰ % ۳,۰۶۴ ۰.۶۷ % ۱۷۷,۸۱۵ ۳۸.۸۶ %
۸۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۴۴۹,۰۰۴ ۹۹.۲۹ % ۱۶۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۱ ۰ % ۳,۰۶۵ ۰.۶۸ % ۱۷۵,۶۵۲ ۳۸.۸۴ %