صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ سهام سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی
۷۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۱,۴۵۹,۵۴۱ ۹۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۲ ۰.۱۱ % ۱۲۶,۲۸۹ ۷.۹۵ % ۱,۳۴۰ ۰.۰۸ % ۵۱۷,۰۳۱ ۳۲.۵۴ %
۷۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۱,۳۹۳,۷۶۵ ۹۰.۴۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۲ ۰.۱۱ % ۱۴۴,۲۴۹ ۹.۳۶ % ۱,۳۴۱ ۰.۰۹ % ۴۹۰,۷۵۴ ۳۱.۸۵ %
۷۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱,۳۳۵,۵۰۵ ۹۳.۸۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۲ ۰.۱۲ % ۸۴,۰۴۵ ۵.۹۱ % ۱,۳۴۲ ۰.۰۹ % ۴۷۰,۴۳۱ ۳۳.۰۷ %
۷۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۱,۲۷۴,۰۶۹ ۹۲.۸۲ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۱۲ % ۸۸,۰۵۲ ۶.۴۱ % ۸,۸۳۸ ۰.۶۴ % ۴۵۱,۰۷۲ ۳۲.۸۶ %
۷۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۱,۲۴۴,۸۳۰ ۹۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۱ ۰.۱۳ % ۷۷,۴۰۲ ۵.۸ % ۱۰,۶۵۲ ۰.۸ % ۴۳۷,۷۶۰ ۳۲.۸ %
۷۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۱,۲۴۴,۸۳۰ ۹۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۰ ۰.۱۳ % ۷۷,۴۰۲ ۵.۸ % ۱۰,۶۵۳ ۰.۸ % ۴۳۷,۷۶۰ ۳۲.۸ %
۷۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۱,۲۴۴,۸۳۰ ۹۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۱,۶۹۰ ۰.۱۳ % ۷۷,۴۰۲ ۵.۸ % ۱۰,۶۵۳ ۰.۸ % ۴۳۷,۷۶۰ ۳۲.۸ %
۷۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۱,۱۹۹,۶۲۰ ۹۰.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۹ ۰.۱۳ % ۱۲۴,۵۷۴ ۹.۳۹ % ۱,۳۴۵ ۰.۱ % ۴۲۱,۶۸۰ ۳۱.۷۷ %
۷۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۱,۱۸۱,۷۶۰ ۹۱.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۹ ۰.۱۳ % ۱۰۰,۶۳۱ ۷.۸۳ % ۱,۳۴۵ ۰.۱ % ۴۰۶,۹۲۰ ۳۱.۶۶ %
۸۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۱,۰۷۰,۳۳۳ ۹۰.۵۹ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۸ ۰.۱۴ % ۱۰۰,۱۹۹ ۸.۴۸ % ۹,۳۲۷ ۰.۷۹ % ۳۵۹,۷۶۳ ۳۰.۴۵ %