صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ ۱.۷۹ ۰.۵۶ ۶۴,۱۲۰.۲۲ ۶۷۶.۵۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ (۱) ۰.۳۱ (۹۷.۴۲) ۲۱۴.۳۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۰.۸۷ ۱.۴۱ ۲,۲۶۷.۳۳ ۱۶,۳۶۵.۲۴
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۵ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۶ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۲.۴۹ ۱.۲۸ ۷۹۰,۴۲۷.۵ ۱۰,۳۳۰.۶۹
۷ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۲.۰۳) (۰.۹۳) (۹۹.۹۴) (۹۶.۶۶)
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۸۲ (۰.۲۲) ۱,۹۰۴.۸۱ (۵۴.۵۷)
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۷۸ ۰.۱۸ ۱,۶۱۷.۳ ۹۱.۷۸
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۲.۰۶ ۲.۶۳ ۱۶۸,۲۴۱.۷۴ ۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱.۹۱ ۰.۸۹ ۱۰۱,۳۹۰.۰۴ ۲,۴۵۹.۳۹
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۱.۴۷ ۰.۹۹ ۲۰,۶۸۴.۶۸ ۳,۵۲۱.۰۲
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴.۲۲ ۴.۳۶ ۳۶۱,۱۲۴,۴۶۷.۶۶ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۶۸ ۴.۴ ۵۳,۹۶۸,۱۱۸.۴۲ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱ ۱.۷ ۳,۶۶۶.۱۵ ۴۶,۱۹۰.۷۷
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۱) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۰۲ (۱.۴) ۹.۱ (۹۹.۴۲)