صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲.۱۴ ۱.۵۱ ۲۲۹,۶۰۳.۹۶ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۶۲ ۱.۵۸ ۳۴,۶۹۱.۹۱ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ ۱.۱۹ ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۵۱ ۰.۵۳ ۵۴۵.۳۲ ۵۹۹.۰۱
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۷۴ ۰.۱۹ ۱,۳۵۳.۹۹ ۱۰۲.۴۹
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۵۴) ۰.۴۸ (۸۶.۱۱) ۴۷۰.۷۶
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۷۲ ۱.۳ ۱,۲۵۹.۸۷ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۹۶ ۱.۰۸ ۳,۱۷۵.۴۴ ۴,۹۲۳.۹۴
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ ۱.۲۲ ۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ ۱.۲۲ ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۵۷ ۰.۵۱ ۷۰۰.۷۷ ۵۴۵.۹۹
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۴۵ ۰.۳۸ ۴۲۱.۱۴ ۲۹۶.۴۱
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱.۰۱ ۰.۸۸ ۳,۸۷۶.۹۷ ۲,۳۸۳.۱۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۱۶ ۰.۰۵ ۸۱.۲۶ ۱۹.۸۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ (۰.۱) ۰.۲۱ (۳۰.۱۹) ۱۱۱.۲۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ ۱.۲۵ ۰
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۱ ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۲۸ ۰.۱ ۱۸۰.۰۵ ۴۴.۷۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۴۹ ۰.۶۵ ۴۸۶.۲۵ ۹۵۶.۹۱