صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۲۴) (۰.۳۲) (۵۸.۵۲) (۶۸.۵۶)
۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲.۶۳ ۳.۷۲ ۱.۲۸E+۰۶ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۴.۷۶ ۱.۳۴ ۲.۳۳E+۰۹ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۴.۲۶) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۱.۴۹) (۲.۷۳) (۹۹.۵۹) (۱۰۰)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۱.۲۹) (۱.۵۳) (۹۹.۱۲) (۹۹.۶۴)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۱.۷۶) ۰.۷ (۹۹.۸۴) ۱,۱۶۵.۴۲
۱۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲.۷۳ ۲.۷۶ ۱.۸۵E+۰۶ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۱۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۱.۱۵) (۱.۹۳) (۹۸.۵۱) (۹۹.۹۲)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۲.۱۱) (۲.۹۷) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۱۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۳.۰۵) (۰.۳۷) (۱۰۰) (۷۴.۱۸)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۹۵) (۲.۵۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)