صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ ۱.۱۷ ۱.۳۶ ۶,۷۷۹.۲ ۱۳,۷۴۲.۲۸
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱.۰۹ ۱.۳۱ ۵,۰۵۲.۳۷ ۱۱,۳۹۳.۸۴
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ (۰.۴۲) (۰.۱۴) (۷۸.۴۴) (۴۰.۶۸)
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ (۰.۵۷) ۰.۲۱ (۸۷.۷۶) ۱۱۶.۶۵
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۱.۶۶) (۲.۷۸) (۹۹.۷۸) (۱۰۰)
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۴۱) (۰.۱۱) (۷۷.۵۵) (۳۲.۶۵)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ (۰.۳۴) ۱.۱۹ (۷۰.۷۳) ۷,۳۰۱.۴۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۳۷ ۰.۳۹ ۲۸۶.۴۵ ۳۱۹.۷۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ ۰ ۰ (۱.۳۶) ۰
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۸۱ ۰.۳۶ ۱,۸۱۵.۹۸ ۲۷۶.۹۹
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ ۰ (۰.۲۲) (۱.۳۷) (۵۴.۴۵)
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱.۰۹ ۱.۱۴ ۵,۰۹۹.۹۳ ۶,۱۲۴.۴۹
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۱.۰۳ ۰.۴۱ ۴,۰۵۴.۶۳ ۳۴۲.۲۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۱.۱۷) (۱.۴۱) (۹۸.۶۴) (۹۹.۴۳)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۱.۳۸) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۴) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۰۵ ۰ ۲۱.۵۲ ۰