صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۰.۷۱ ۰.۰۹ ۱,۲۰۳.۵ ۳۶.۷۳
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۳۸ (۰.۹) ۳۰۰.۰۵ (۹۶.۳۵)
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱.۶۶ ۲.۵۴ ۴۱,۰۵۶.۶۸ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲.۴۲ ۳.۰۱ ۶۲۴,۴۹۳.۸۴ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۸) ۰
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۰.۴۲ (۱.۹) ۳۶۰.۶۱ (۹۹.۹۱)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ (۰.۷۶) ۰.۳۸ (۹۳.۹۱) ۲۹۲.۴۵
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ (۰.۱۶) (۰.۶۲) (۴۳.۸۱) (۸۹.۸۳)
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۰.۰۲ (۰.۳۵) ۶ (۷۲.۱۳)
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱.۰۴ ۲.۷۲ ۴,۳۳۹.۶۵ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۹) ۰
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۰.۲۴) (۰.۷۸) (۵۸.۵) (۹۴.۳۶)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۰.۴۹) (۰.۴۵) (۸۳.۶۲) (۸۰.۴۸)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ ۰.۴۴ ۳.۲۱ ۴۰۴.۱۶ ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸
۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۳.۳۶ ۳.۰۸ ۱.۷۴E+۰۷ ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶
۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ ۰.۹ (۱.۷۷) ۲,۵۴۲.۰۸ (۹۹.۸۵)
۱۹ ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ ۰ ۰ (۱.۱۳) ۰