صندوق سرمایه گذاری افق ملت(قابل معامله)
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۸۷) (۱.۲۵) (۹۵.۸۴) (۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۲۶ ۱.۱۶ ۱۶۰.۲۱ ۶,۷۴۳.۹۶
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۳۴ (۰.۶۸) ۲۴۰.۱۵ (۹۱.۶۵)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۲۱ ۱.۵۱ ۱۱۶.۴ ۲۳,۶۶۹.۷
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۷ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۱.۲۸ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۶۷ ۱.۰۸ ۱,۰۶۲.۹۶ ۴,۹۰۸.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۱۳ ۰.۷۲ ۶۰.۳۶ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۳۱ ۱.۵۲ ۱۱,۵۳۲.۱ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۰۹ ۱.۶۱ ۵,۰۵۰.۲۲ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱.۱۵ ۰.۸۹ ۶,۴۵۶.۵۵ ۲,۴۱۱.۳۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۰.۹۵) (۱.۰۷) (۹۶.۹۹) (۹۸)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۴۳ ۰.۷ ۳۷۰.۹۱ ۱,۱۵۳.۹۳
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۵ ۱.۹۶ ۵۲۵.۷۳ ۱۱۹,۶۱۳.۵۹
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰