صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۰۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۲۰۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۲۰۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱.۵۹ ۲.۳۸ ۳۱,۱۵۰.۵۷ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۲۰۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۲.۸۸ ۲.۴۱ ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۵۸۸,۱۹۴.۳۷
۲۰۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۰۴ (۰.۷۴) ۱۵.۴۳ (۹۳.۲۸)
۲۰۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۶۶ ۱.۱۲ ۹۸۷.۰۸ ۵,۷۸۸.۲۶
۲۰۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳.۱۸ ۳.۶۳ ۹,۱۵۰,۰۰۰ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۲۰۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۲۰۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۲۱۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۹) ۰
۲۱۱ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۲۱۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۲.۴۷ ۰.۳۷ ۷۳۲,۱۹۱.۲ ۲۸۲.۳
۲۱۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ ۱.۹۲ ۲.۴۶ ۱۰۲,۷۷۴.۳۲ ۷۲۳,۱۸۹
۲۱۴ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ ۳.۰۹ ۲.۱۶ ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۲۴۳,۷۲۹.۱۶
۲۱۵ ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۲۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۲۱۷ ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ۳.۳۳ ۲.۴۸ ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ ۷۵۷,۰۴۵.۴۴
۲۱۸ ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ ۰.۰۸ (۰.۸۳) ۳۴.۹۹ (۹۵.۱۵)
۲۱۹ ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۲۲۰ ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰