صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۲۱ ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۲۲۲ ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۲۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۲۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ۲.۵۵ ۲.۰۸ ۹۸۳,۷۲۹.۸۱ ۱۸۵,۹۳۲.۲۴
۲۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ (۰.۰۹) (۰.۷۲) (۲۸.۲۴) (۹۲.۸۸)
۲۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱.۸۶ ۲.۳۶ ۸۲,۶۷۴.۶۸ ۵۰۰,۳۰۴.۴۵
۲۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ (۰.۳۷) (۱.۶۶) (۷۴.۲۶) (۹۹.۷۸)
۲۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ (۳.۹۶) (۳.۳۶) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰
۲۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۴) ۰
۲۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ ۰.۶۲ ۰.۰۷ ۸۵۹.۵۵ ۲۹.۱۵
۲۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ (۲.۷۱) (۲.۷۲) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۳.۶۳) (۲.۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۲۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۱.۶۷) (۱.۰۸) (۹۹.۷۹) (۹۸.۰۸)
۲۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۸) ۰
۲۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۹) ۰
۲۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۳.۰۲ ۲.۰۱ ۵,۲۱۰,۰۰۰ ۱۴۱,۸۵۳.۶۷
۲۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۳.۰۵ ۲.۸۲ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۵۲۷,۹۴۸.۶۳
۲۴۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۳.۱۷ ۲.۶۷ ۸,۷۶۰,۰۰۰ ۱,۴۸۲,۰۱۳.۴۹