صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۴۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱.۶۷ ۱.۹۳ ۴۲,۴۸۱.۷۱ ۱۰۸,۶۴۲.۷۶
۲۴۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۲.۶۹) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۲۴۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۵) ۰
۲۴۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۲۴۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ (۱.۰۹) ۱.۰۳ (۹۸.۱۶) ۴,۱۰۳.۵۳
۲۴۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲.۳۷ ۲.۹۳ ۵۱۳,۱۳۲.۵۶ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۲۴۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱.۵۹ ۰.۹۷ ۳۱,۴۵۷.۲۱ ۳,۲۷۰.۴۱
۲۴۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۱۷ ۳.۵۴ ۸,۷۲۰,۰۰۰ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۲۴۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱ ۰.۶۵ ۳,۶۷۷.۷۱ ۹۶۵.۸۷
۲۵۰ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۱) ۰
۲۵۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۴) ۰
۲۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۰۵ ۱.۴۱ ۴,۳۵۳.۲ ۱۶,۲۰۵.۳
۲۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۱۶) (۰.۹۸) (۴۳.۶۸) (۹۷.۲۹)
۲۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۱.۰۷) ۰.۸۶ (۹۸.۰۴) ۲,۱۷۲.۴۸
۲۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱.۵۵ ۲.۳۳ ۲۷,۳۸۶.۵۹ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۲۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۰.۰۸) ۰.۶۳ (۲۵.۳۵) ۹۰۲.۸
۲۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۲۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۸) ۰
۲۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۸۹ ۲.۶۷ ۳,۳۱۰,۰۰۰ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۲۶۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰