صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۲۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۲۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۴.۳۳ ۲.۴۶ ۵.۲۵E+۰۸ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۲۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ (۰.۴۴) ۱.۲۴ (۸۰.۳۵) ۹,۰۱۰.۳۲
۲۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰.۵۳ (۰.۳۸) ۵۸۴.۲ (۷۴.۷۷)
۲۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲.۵۳ ۳.۱۴ ۹۱۹,۳۶۸.۴۲ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۲۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۲۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۲۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۳.۵۷ ۳.۱۸ ۳.۶۳E+۰۷ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۲۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱.۶۴ (۰.۰۷) ۳۷,۸۱۲.۴ (۲۲.۸۳)
۳۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (۰.۳۱) ۰.۲۴ (۶۸.۳۱) ۱۴۳.۵۵
۳۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۲.۵۹ ۴.۴۳ ۱.۱۳E+۰۶ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۳۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۴.۷۲ ۳.۹۲ ۲.۰۴E+۰۹ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۳۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۳۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۳۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۳۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۴.۷۹ ۴.۰۹ ۲.۵۹E+۰۹ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۳۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۲.۶۶ ۱.۸۲ ۱.۴۷E+۰۶ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۳۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۲۴) (۰.۳۲) (۵۸.۵۲) (۶۸.۵۶)
۳۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲.۶۳ ۳.۷۲ ۱.۲۸E+۰۶ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۴۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰