صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۰۱ ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ ۱.۱۳ ۰.۳۵ ۶,۰۵۲.۱۹ ۲۵۶.۹۲
۵۰۲ ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۵۰۳ ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۹) ۰
۵۰۴ ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ ۰.۸۱ ۱.۱۹ ۱,۸۲۰.۸۶ ۷,۲۹۷.۱۳
۵۰۵ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ ۰.۴۸ ۰.۱۵ ۴۶۵.۴۸ ۷۴.۰۳
۵۰۶ ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ ۰.۳۳ ۰.۲ ۲۳۷.۴۱ ۱۰۷.۱۲
۵۰۷ ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ ۱.۱۷ ۱.۲۹ ۶,۷۹۹.۵۷ ۱۰,۵۵۳.۶۷
۵۰۸ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ ۰.۹۹ (۰.۰۴) ۳,۵۲۳.۰۸ (۱۴.۱۹)
۵۰۹ ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۵۱۰ ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰
۵۱۱ ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ ۰ ۰ (۱.۵۶) ۰
۵۱۲ ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱) ۰
۵۱۳ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ ۰.۶۲ ۱.۰۹ ۸۵۷.۵۳ ۵,۰۵۸.۶
۵۱۴ ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ (۰.۱۵) ۰.۹۷ (۴۱.۶۳) ۳,۲۸۷.۰۴
۵۱۵ ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ (۰.۱۳) (۰.۹۳) (۳۶.۷۸) (۹۶.۷)
۵۱۶ ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۵۱۷ ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۱) ۰
۵۱۸ ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۰.۰۷ ۰.۵۵ ۳۰.۸۳ ۶۳۴.۵۳
۵۱۹ ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ ۲.۸۲ ۲.۶۱ ۲,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۲۱۶,۲۹۲
۵۲۰ ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲) ۰