صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۲۱ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ ۱.۰۳ ۱.۵۲ ۴,۰۴۹.۲۹ ۲۴,۶۱۰.۸
۵۲۲ ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ (۰.۹۷) (۰.۴) (۹۷.۱۶) (۷۶.۵۹)
۵۲۳ ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲) ۰
۵۲۴ ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ ۰ ۰ (۱.۶۱) ۰
۵۲۵ ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ ۰.۲۱ ۰.۰۴ ۱۱۴.۹۲ ۱۳.۹۴
۵۲۶ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ۱.۲۵ ۱.۵۲ ۹,۱۳۵.۷۳ ۲۴,۵۰۰.۷۵
۵۲۷ ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ (۰.۵) (۰.۴۶) (۸۴.۱۷) (۸۱.۴۴)
۵۲۸ ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ ۰.۹۹ ۰.۰۵ ۳,۴۸۶.۷۶ ۱۹.۴۸
۵۲۹ ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ ۰.۱۷ ۰.۸۲ ۸۷.۸۶ ۱,۸۶۸.۹۷
۵۳۰ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۷) ۰
۵۳۱ ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۷) ۰
۵۳۲ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ۰.۳ (۰.۳۴) ۱۹۴.۷۲ (۷۱.۵۸)
۵۳۳ ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ ۰.۸ ۱.۹۲ ۱,۷۶۵.۲۳ ۱۰۴,۳۸۸.۸۱
۵۳۴ ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ ۱.۶ ۱.۸ ۳۳,۰۵۷.۱۹ ۶۸,۲۷۷.۸۷
۵۳۵ ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ (۰.۷۵) (۲.۴۳) (۹۳.۶۲) (۹۹.۹۹)
۵۳۶ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (۳.۳۶) (۱.۰۴) (۱۰۰) (۹۷.۷۶)
۵۳۷ ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۲) ۰
۵۳۸ ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۲) ۰
۵۳۹ ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ ۱.۶۱ ۱.۵۱ ۳۴,۱۵۵.۴۷ ۲۳,۷۸۷.۱۱
۵۴۰ ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ (۲.۱۷) (۳.۵۳) (۹۹.۹۷) (۱۰۰)