صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۴۱ ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ (۳.۲۵) (۳.۶۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۵۴۲ ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ (۱.۶۱) (۰.۲۴) (۹۹.۷۳) (۵۷.۹۴)
۵۴۳ ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ ۰.۶۵ ۲.۰۴ ۹۷۶.۱۱ ۱۵۶,۳۸۱.۲۷
۵۴۴ ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۵۴۵ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ ۰ ۰ (۱.۵۵) ۰
۵۴۶ ۱۳۹۸/۰۲/۱۱ ۱.۷۷ ۱.۶ ۶۰,۷۹۰.۸۹ ۳۲,۷۶۲.۸۶
۵۴۷ ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ (۰.۳۸) ۰.۸۳ (۷۴.۷۶) ۱,۹۱۲.۲۶
۵۴۸ ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ ۳.۲۹ ۲.۶۹ ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴
۵۴۹ ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ ۱.۵۹ ۱.۹۳ ۳۲,۰۰۸.۸۳ ۱۰۶,۰۶۹.۷۸
۵۵۰ ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ ۰.۴۴ ۰.۷۴ ۳۹۲.۶۴ ۱,۳۸۱.۵۱
۵۵۱ ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ ۰ ۰ (۱.۶۵) ۰
۵۵۲ ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۲۷) ۰
۵۵۳ ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ ۰.۸ ۰.۴۵ ۱,۷۳۱.۴۹ ۴۲۱.۰۱
۵۵۴ ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ (۰.۲۶) (۰.۷۲) (۶۰.۸۷) (۹۲.۷۶)
۵۵۵ ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ (۱.۲۵) (۰.۰۳) (۹۸.۹۸) (۹.۰۸)
۵۵۶ ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ ۰ ۰ (۱.۶۴) ۰
۵۵۷ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ ۱.۴۵ ۲.۲۳ ۱۸,۸۱۹.۷ ۳۱۶,۶۵۶.۹۱
۵۵۸ ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳) ۰
۵۵۹ ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳) ۰
۵۶۰ ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۰.۴۳ (۰.۹۸) ۳۷۶.۸۸ (۹۷.۲۶)