صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۶۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱.۸۵ ۱.۵۷ ۷۹,۳۷۵.۴۷ ۲۹,۲۸۸.۸۴
۵۶۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۲.۷۷ ۱.۹۶ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۴.۲۱
۵۶۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۸۲ ۲۳.۵۸ ۱,۸۴۶.۸۲
۵۶۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰.۷۷ ۱.۱۹ ۱,۵۴۷.۹۷ ۷,۳۵۴.۰۹
۵۶۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۲) ۰
۵۶۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۱) ۰
۵۶۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱.۰۳ ۰.۷۲ ۴,۰۴۱.۴۳ ۱,۲۶۲.۵۱
۵۶۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱.۰۲ ۰.۳۲ ۳,۹۵۵.۳۳ ۲۲۲.۷۶
۵۶۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱.۱۵ ۱.۷۶ ۶,۳۱۲.۱۵ ۵۹,۰۲۱.۶۶
۵۷۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱.۶۴ ۰.۹ ۳۸,۴۵۹.۳۸ ۲,۵۰۸.۸۴
۵۷۱ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ (۰.۶۱) ۰.۱۱ (۸۹.۲۷) ۴۹.۸۱
۵۷۲ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲) ۰
۵۷۳ ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۳.۹۶) ۰
۵۷۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ۰.۵۳ ۰.۱۴ ۵۸۶.۴۳ ۶۸.۷۴
۵۷۵ ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ (۰.۷۳) (۱) (۹۳.۱) (۹۷.۴۶)
۵۷۶ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ (۰.۵۳) (۰.۱۲) (۸۵.۸۱) (۳۶.۴۵)
۵۷۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ ۰.۰۵ ۰.۰۴ ۱۹.۸۱ ۱۷.۴۴
۵۷۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ (۰.۸۲) (۰.۵۶) (۹۵.۱۲) (۸۷.۱)
۵۷۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۷) ۰
۵۸۰ ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۷) ۰