صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۶۱ ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ (۰.۷۸) ۰.۰۳ (۹۴.۳۲) ۱۳.۵۹
۵۶۲ ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ (۰.۸۶) (۰.۷۸) (۹۵.۶۶) (۹۴.۱۶)
۵۶۳ ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ (۱.۸۸) (۰.۵۴) (۹۹.۹) (۸۶.۰۱)
۵۶۴ ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۶۵ ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۴) ۰
۵۶۶ ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ (۲.۰۱) (۱.۲۱) (۹۹.۹۴) (۹۸.۸۳)
۵۶۷ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ ۰.۰۴ ۰ ۱۶.۹۴ (۰.۸۱)
۵۶۸ ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۸) ۰
۵۶۹ ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ (۰.۳۷) (۰.۱۸) (۷۳.۹۱) (۴۸.۲۴)
۵۷۰ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ (۲.۰۲) (۱.۲۸) (۹۹.۹۴) (۹۹.۰۹)
۵۷۱ ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۵۷۲ ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۱) ۰
۵۷۳ ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ (۱.۱۲) ۰.۱۳ (۹۸.۳۵) ۵۹.۳۶
۵۷۴ ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ ۳.۰۷ ۲.۱۹ ۶,۲۴۳,۷۱۰.۴۴ ۲۷۳,۱۵۷.۷۷
۵۷۵ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ ۲.۷۲ ۱.۱۴ ۱,۷۷۳,۸۸۷.۷۲ ۶,۲۴۵.۵۷
۵۷۶ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ (۲.۲۴) (۲.۵۴) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۵۷۷ ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ (۰.۶۵) ۰.۱۸ (۹۰.۶۴) ۹۴.۶۸
۵۷۸ ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ (۰.۱۸) ۰ (۴۷.۸۹) ۰
۵۷۹ ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۵) ۰
۵۸۰ ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ (۴.۱۴) (۱.۹۴) (۱۰۰) (۹۹.۹۲)