صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۴۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۴.۷۶ ۱.۳۴ ۲.۳۳E+۰۹ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۴۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۴.۲۶) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۱.۴۹) (۲.۷۳) (۹۹.۵۹) (۱۰۰)
۴۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۴۹ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (۱.۲۹) (۱.۵۳) (۹۹.۱۲) (۹۹.۶۴)
۵۰ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ (۱.۷۶) ۰.۷ (۹۹.۸۴) ۱,۱۶۵.۴۲
۵۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ ۲.۷۳ ۲.۷۶ ۱.۸۵E+۰۶ ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵
۵۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ (۱.۱۵) (۱.۹۳) (۹۸.۵۱) (۹۹.۹۲)
۵۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ (۲.۱۱) (۲.۹۷) (۹۹.۹۶) (۱۰۰)
۵۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۵۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ (۳.۰۵) (۰.۳۷) (۱۰۰) (۷۴.۱۸)
۵۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ (۲.۹۵) (۲.۵۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۹)
۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ (۰.۲۸) ۰.۴۳ (۶۴.۶۵) ۳۸۲.۸۵
۵۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۲.۳۳ ۲.۲۶ ۴۴۷,۶۰۹.۱۹ ۳۴۶,۰۸۷.۴۶
۶۰ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۳.۲۲ ۴.۳۲ ۱.۰۵E+۰۷ ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱