صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۷) ۰
۴۲ ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ ۱.۴۳ ۲.۳۷ ۱۷,۹۵۷.۱۶ ۵۲۲,۴۹۷.۲
۴۳ ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ ۳.۷۱ ۳.۵۵ ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶
۴۴ ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ ۲.۲۶ ۱.۸۶ ۳۴۳,۱۹۵.۳۵ ۸۴,۱۴۵.۵۹
۴۵ ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ (۰.۲۹) (۰.۳۵) (۶۵.۵۱) (۷۲.۳۲)
۴۶ ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ (۰.۶۹) ۱.۷۷ (۹۲.۰۴) ۵۹,۳۱۸.۲۸
۴۷ ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۴۸ ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۴۹ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ ۱.۷۷ (۰.۸۷) ۶۰,۷۹۶.۳۶ (۹۵.۹۵)
۵۰ ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ (۲.۵۶) (۲.۳۱) (۹۹.۹۹) (۹۹.۹۸)
۵۱ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ (۲.۱۸) (۲.۴۷) (۹۹.۹۷) (۹۹.۹۹)
۵۲ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ (۲.۲۸) ۰.۳۵ (۹۹.۹۸) ۲۶۳.۵۹
۵۳ ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ ۱.۰۶ ۰.۶۲ ۴,۶۱۲.۳۹ ۸۶۲.۲۹
۵۴ ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۵۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۹) ۰
۵۶ ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ (۲.۴۱) (۳.۱۴) (۹۹.۹۹) (۱۰۰)
۵۷ ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ (۱.۹۹) (۲.۵) (۹۹.۹۴) (۹۹.۹۹)
۵۸ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ (۱.۷) ۰.۵۴ (۹۹.۸۱) ۶۰۹.۵۵
۵۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۶۰ ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۷) ۰