صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ ۰.۹۵ ۱ ۳,۰۳۲.۱۵ ۳,۶۱۲.۶۶
۴۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ ۰.۳۱ ۰.۶۹ ۲۱۲.۸۶ ۱,۱۳۸.۲۷
۴۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ ۰.۵۷ ۰.۱۱ ۶۸۲.۷۱ ۴۸.۴۳
۴۴ ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ (۰.۷۴) ۰.۲۴ (۹۳.۴۳) ۱۳۹.۷۳
۴۵ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۰.۹۴ ۱.۱۵ ۲,۹۰۶.۷۵ ۶,۴۰۹.۶۱
۴۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۴۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۰ ۰ ۱.۱۲ ۰
۴۸ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۱.۲۵ (۰.۰۱) ۹,۲۹۴.۷۹ (۵.۰۱)
۴۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ (۰.۰۷) ۱.۰۸ (۲۳.۷۷) ۵,۰۳۱.۱۴
۵۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۰.۹۴ ۰.۹۷ ۲,۹۵۴.۳۴ ۳,۲۸۵.۹۵
۵۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۲.۱۴ ۱.۵۱ ۲۲۹,۶۰۳.۹۶ ۲۳,۵۳۰.۲۵
۵۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱.۶۲ ۱.۵۸ ۳۴,۶۹۱.۹۱ ۳۰,۴۷۷.۴۸
۵۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۰ ۰ ۰ ۰
۵۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۰ ۰ ۱.۱۹ ۰
۵۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۰.۵۱ ۰.۵۳ ۵۴۵.۳۲ ۵۹۹.۰۱
۵۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۰.۷۴ ۰.۱۹ ۱,۳۵۳.۹۹ ۱۰۲.۴۹
۵۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ (۰.۵۴) ۰.۴۸ (۸۶.۱۱) ۴۷۰.۷۶
۵۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰.۷۲ ۱.۳ ۱,۲۵۹.۸۷ ۱۰,۹۶۵.۵۴
۵۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۰.۹۶ ۱.۰۸ ۳,۱۷۵.۴۴ ۴,۹۲۳.۹۴
۶۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۰ ۰ ۱.۲۲ ۰