صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۵۸۱ ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱.۵۱ ۰.۹۹ ۲۳,۲۸۶.۸۷ ۳,۵۱۷.۵۴
۵۸۲ ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ ۰.۲۵ ۰.۳۲ ۱۴۹.۴۴ ۲۲۰.۰۳
۵۸۳ ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۰.۴۷ ۰.۳ ۴۶۱.۰۵ ۱۹۸.۰۲
۵۸۴ ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۱) ۰
۵۸۵ ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۱) ۰
۵۸۶ ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۱.۸۲) ۰
۵۸۷ ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۶۱) ۰
۵۸۸ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (۰.۰۲) ۰ (۵.۳۷) ۰
۵۸۹ ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ ۱.۸۵ ۱.۵۷ ۷۹,۳۷۵.۴۷ ۲۹,۲۸۸.۸۴
۵۹۰ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ ۲.۷۷ ۱.۹۶ ۲,۱۶۰,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۴.۲۱
۵۹۱ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ ۰.۰۶ ۰.۸۲ ۲۳.۵۸ ۱,۸۴۶.۸۲
۵۹۲ ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ ۰.۷۷ ۱.۱۹ ۱,۵۴۷.۹۷ ۷,۳۵۴.۰۹
۵۹۳ ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۱.۹۲) ۰
۵۹۴ ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۸۱) ۰
۵۹۵ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ ۱.۰۳ ۰.۷۲ ۴,۰۴۱.۴۳ ۱,۲۶۲.۵۱
۵۹۶ ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ ۱.۰۲ ۰.۳۲ ۳,۹۵۵.۳۳ ۲۲۲.۷۶
۵۹۷ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ۱.۱۵ ۱.۷۶ ۶,۳۱۲.۱۵ ۵۹,۰۲۱.۶۶
۵۹۸ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ ۱.۶۴ ۰.۹ ۳۸,۴۵۹.۳۸ ۲,۵۰۸.۸۴
۵۹۹ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ (۰.۶۱) ۰.۱۱ (۸۹.۲۷) ۴۹.۸۱
۶۰۰ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲) ۰