صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۲۱ ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۶۲۲ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۳) ۰
۶۲۳ ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ (۰.۱۷) (۰.۴۲) (۴۶.۳۹) (۷۸.۴۳)
۶۲۴ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ (۰.۵۹) (۰.۳۱) (۸۸.۵) (۶۸.۰۷)
۶۲۵ ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۶۲۶ ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ (۰.۰۵) (۰.۰۴) (۱۷.۴۸) (۱۴.۳۷)
۶۲۷ ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰ (۴.۱۸) ۰
۶۲۸ ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۶۲۹ ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۱) ۰
۶۳۰ ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ (۰.۰۲) ۰.۰۹ (۸.۱۸) ۳۸.۴۸
۶۳۱ ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ ۱.۰۶ ۰.۲۲ ۴,۵۴۳.۰۹ ۱۲۴.۳۵
۶۳۲ ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ۰.۴ ۰.۴۴ ۳۳۴.۳۳ ۳۹۲.۳۵
۶۳۳ ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ (۰.۲۴) (۱.۵۶) (۵۸.۷۸) (۹۹.۶۸)
۶۳۴ ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ (۰.۸) (۰.۲۷) (۹۴.۷۴) (۶۳.۲۹)
۶۳۵ ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۲) ۰
۶۳۶ ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۱۲) ۰
۶۳۷ ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ ۰.۱۸ ۰.۰۹ ۹۰.۲۱ ۳۸.۱۴
۶۳۸ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ ۰.۲۶ ۰.۲۱ ۱۵۷.۲۹ ۱۱۴.۶۶
۶۳۹ ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ ۰.۱۸ (۰.۶۱) ۹۴.۹ (۸۹.۲۶)
۶۴۰ ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ (۰.۸۸) (۱.۰۳) (۹۶.۰۸) (۹۷.۷۵)