صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۰ ۰ ۱.۲۲ ۰
۶۲ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۰.۵۷ ۰.۵۱ ۷۰۰.۷۷ ۵۴۵.۹۹
۶۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۰.۴۵ ۰.۳۸ ۴۲۱.۱۴ ۲۹۶.۴۱
۶۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۱.۰۱ ۰.۸۸ ۳,۸۷۶.۹۷ ۲,۳۸۳.۱۴
۶۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۰.۱۶ ۰.۰۵ ۸۱.۲۶ ۱۹.۸۹
۶۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ (۰.۱) ۰.۲۱ (۳۰.۱۹) ۱۱۱.۲۲
۶۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۰ ۰ ۱.۲۵ ۰
۶۸ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۱ ۰
۶۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ ۰.۲۸ ۰.۱ ۱۸۰.۰۵ ۴۴.۷۳
۷۰ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۰.۴۹ ۰.۶۵ ۴۸۶.۲۵ ۹۵۶.۹۱
۷۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۰.۲ ۰.۱۳ ۱۰۹.۰۴ ۵۹.۲۴
۷۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ (۰.۹۸) (۱.۴۸) (۹۷.۲۶) (۹۹.۵۷)
۷۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ (۰.۳۹) (۰.۰۷) (۷۶.۱۷) (۲۱.۹۳)
۷۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵ ۰
۷۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۰ ۰ ۱.۲۴ ۰
۷۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۰.۲۳ ۰.۱۴ ۱۲۸.۸۱ ۶۸.۵۱
۷۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۰.۰۵ ۰.۸۹ ۲۱.۸۹ ۲,۴۵۷.۰۷
۷۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۰.۲۷ ۰.۳۸ ۱۶۶.۱۶ ۲۹۸.۴۵
۷۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ (۰.۴۲) (۱) (۷۸.۴۶) (۹۷.۴۶)
۸۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ (۰.۱۸) ۰.۱۷ (۴۸.۰۲) ۸۷.۳۲