صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۷) ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۶۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۲.۸۱ ۴.۱۷ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶
۶۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۳.۰۸ ۲.۵۸ ۶,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷
۶۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ (۱.۹۳) (۳.۲۳) (۹۹.۹۲) (۱۰۰)
۶۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ (۲.۹۶) (۳.۷۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۶۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ (۱.۳) (۱.۷۱) (۹۹.۱۶) (۹۹.۸۱)
۶۸ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۷۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ (۱.۸۹) (۳.۷۳) (۹۹.۹۱) (۱۰۰)
۷۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ (۰.۶۱) ۰.۵۳ (۸۹.۳۹) ۵۹۳.۳۱
۷۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰.۸۴ ۰.۱۲ ۱,۹۹۲.۰۷ ۵۳.۲۴
۷۳ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ (۲.۳۱) (۴.۷۱) (۹۹.۹۸) (۱۰۰)
۷۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ (۱.۵۸) (۳.۶۶) (۹۹.۷۱) (۱۰۰)
۷۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰
۷۶ ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۱) ۰
۷۷ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ (۱.۶) (۱.۲۲) (۹۹.۷۲) (۹۸.۸۵)
۷۸ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ (۱.۸۴) (۳.۱۶) (۹۹.۸۹) (۱۰۰)
۷۹ ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ (۱.۵۸) (۰.۶۴) (۹۹.۷) (۹۰.۵۶)
۸۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱.۳ ۲.۱۸ ۱۰,۹۰۳.۹۵ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸