صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۶۱ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷) ۰
۶۲ ۱۳۹۹/۰۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۷) ۰
۶۳ ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ ۳.۴۲ (۰.۲۷) ۲.۱۴E+۰۷ (۶۲.۷۳)
۶۴ ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ (۱.۳۶) ۰.۱۵ (۹۹.۳۳) ۷۲.۶۴
۶۵ ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ ۲.۷ ۲.۴ ۱.۶۶E+۰۶ ۵۶۵,۴۲۷.۹۲
۶۶ ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۵.۱۹ ۴.۲۳ ۱.۰۴E+۱۰ ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳
۶۷ ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۳.۱ ۴.۴۸ ۶.۸۸E+۰۶ ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷
۶۸ ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۶) ۰
۶۹ ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰
۷۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ ۳.۵ ۳.۸ ۲.۸۱E+۰۷ ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲
۷۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۲.۷۱ ۳.۱ ۱.۷۲E+۰۶ ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴
۷۲ ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ ۳.۳۴ ۲.۸۴ ۱.۶۳E+۰۷ ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱
۷۳ ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۳.۱۱ ۳.۷ ۷.۱۷E+۰۶ ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹
۷۴ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ ۲.۹ ۳.۷ ۳.۳۷E+۰۶ ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸
۷۵ ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۰۵) ۰
۷۶ ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۷۷ ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ ۳.۲ ۲.۱۸ ۹.۶۹E+۰۶ ۲۵۷,۵۵۵.۱۸
۷۸ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۲.۲۶ ۲.۴۲ ۳۴۸,۴۳۰.۹۹ ۶۱۲,۵۱۰.۷
۷۹ ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ ۵.۳۸ ۲.۷۵ ۲E+۱۰ ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶
۸۰ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۰.۵۹ ۳.۱۶ ۷۵۲.۷۳ ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷