صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ ۳.۷۸ ۳.۵۹ ۷.۶۳E+۰۷ ۳۹,۰۳۰,۸۷۹.۲۶
۸۲ ۱۳۹۹/۰۱/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۷) ۰
۸۳ ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۵) ۰
۸۴ ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ ۲.۵۳ ۳.۰۸ ۹۰۶,۹۶۶.۱۳ ۶,۵۱۱,۰۶۰.۹
۸۵ ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ ۱.۱ ۰.۳ ۵,۳۵۶.۰۶ ۱۹۹.۷۵
۸۶ ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰.۴۴ ۰.۲ ۳۹۲.۶۳ ۱۰۹.۹۴
۸۷ ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۳.۳۵ ۲.۵۳ ۱.۶۹E+۰۷ ۹۲۷,۲۶۱.۸۴
۸۸ ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۱.۳۲ ۱.۷۷ ۱۲,۰۴۲.۸۵ ۶۱,۴۱۱.۳۱
۸۹ ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۹۰ ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۸) ۰
۹۱ ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ ۱.۵۹ ۲.۳۸ ۳۱,۱۵۰.۵۷ ۵۳۰,۶۶۲.۷۵
۹۲ ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ ۲.۸۸ ۲.۴۱ ۳.۲۲E+۰۶ ۵۸۸,۱۹۴.۳۷
۹۳ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ۰.۰۴ (۰.۷۴) ۱۵.۴۳ (۹۳.۲۸)
۹۴ ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ ۰.۶۶ ۱.۱۲ ۹۸۷.۰۸ ۵,۷۸۸.۲۶
۹۵ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۳.۱۸ ۳.۶۳ ۹.۱۵E+۰۶ ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱
۹۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۹۷ ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۹۸ ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۹) ۰
۹۹ ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸) ۰
۱۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ ۲.۴۷ ۰.۳۷ ۷۳۲,۱۹۱.۲ ۲۸۲.۳