صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۸۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵ ۰
۸۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵ ۰
۸۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۰ ۰ ۱.۲۴ ۰
۸۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۰.۸۶ ۰.۲۲ ۲,۱۴۱.۱۳ ۱۱۹.۴۹
۸۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ (۱.۳۸) (۱.۳۹) (۹۹.۳۷) (۹۹.۳۹)
۸۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ (۰.۳۴) ۰.۰۷ (۷۰.۶۲) ۳۱.۳۳
۸۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ (۰.۷۷) (۰.۳) (۹۴.۱۵) (۶۶.۶۹)
۸۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۶ ۰
۸۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۶ ۰
۹۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۰.۶۷ ۱.۲۱ ۱,۰۴۱.۹۱ ۷,۸۶۱.۷۱
۹۱ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۷ ۰
۹۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱.۰۳ ۰.۸۳ ۴,۱۸۶.۱۸ ۱,۹۴۶.۵۵
۹۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵ ۰
۹۴ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ (۰.۴) (۰.۷۷) (۷۶.۶۳) (۹۴.۰۷)
۹۵ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۹ ۰
۹۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ ۰.۰۱ ۰ ۳.۷۶ ۰
۹۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ (۰.۶) (۰.۸۱) (۸۸.۸۶) (۹۴.۹۲)
۹۸ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ ۰.۴۵ ۲.۰۳ ۴۱۰.۱۳ ۱۵۴,۶۵۲.۳۴
۹۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ ۱.۷۲ ۰.۲۶ ۵۰,۰۱۰.۵۱ ۱۵۷.۴۸
۱۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ (۲.۲۵) (۲.۶۶) (۹۹.۹۸) (۹۹.۹۹)