صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۷ ۰
۱۰۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ ۰ ۰ ۱.۲۳ ۰
۱۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ ۰ ۰ ۱.۲۳ ۰
۱۰۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ (۰.۱۸) ۰.۲۱ (۴۸.۲۵) ۱۱۸.۲۱
۱۰۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ (۱.۷۳) (۳.۴۱) (۹۹.۸۳) (۱۰۰)
۱۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ (۰.۳۴) (۱.۹۴) (۷۱.۱۶) (۹۹.۹۲)
۱۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ (۰.۴۷) ۱.۲۸ (۸۲.۲۱) ۱۰,۳۷۹.۲۱
۱۰۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۱.۴۷ ۲.۸۸ ۲۰,۲۰۳.۱۷ ۳,۱۵۰,۳۲۸.۷
۱۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۰ ۰ ۱.۲۱ ۰
۱۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۰.۰۵ ۰ ۱۸.۳۹ ۰
۱۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۱.۰۲ (۰.۴۵) ۴,۰۳۲.۶ (۸۰.۸۵)
۱۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ (۱.۷۳) (۲.۰۱) (۹۹.۸۳) (۹۹.۹۴)
۱۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ (۰.۲۷) ۰.۲۲ (۶۲.۹۳) ۱۲۲.۲۲
۱۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ (۰.۷۹) (۲.۱۷) (۹۴.۳۸) (۹۹.۹۷)
۱۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ (۰.۹۵) ۰.۳۶ (۹۶.۹۱) ۲۷۷.۲۹
۱۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۰ ۰ (۱.۱۷) ۰
۱۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۴.۱۴ ۰.۰۱ ۲۶۷,۳۳۳,۸۲۹.۷۴ ۲.۱۷
۱۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ (۱.۶۲) ۰.۴۳ (۹۹.۷۴) ۳۷۶.۶۵
۱۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۰.۹ ۲.۰۳ ۲,۵۶۹.۸۶ ۱۵۲,۳۵۸.۹۱