صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۲.۰۸ ۲.۳۸ ۱۸۰,۱۴۵.۱۸ ۵۳۰,۵۸۶.۹۸
۱۰۲ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۲.۱ ۳.۳۳ ۱۹۹,۹۵۲.۸ ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱
۱۰۳ ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۱۰۴ ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۱۰۵ ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۶) ۰
۱۰۶ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ ۴.۳۳ ۲.۴۶ ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱۸,۰۱۳.۹۵
۱۰۷ ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ (۰.۴۴) ۱.۲۴ (۸۰.۳۵) ۹,۰۱۰.۳۲
۱۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰.۵۳ (۰.۳۸) ۵۸۴.۲ (۷۴.۷۷)
۱۰۹ ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۲.۵۳ ۳.۱۴ ۹۱۹,۳۶۸.۴۲ ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱
۱۱۰ ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۱۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۱) ۰
۱۱۲ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ ۳.۵۷ ۳.۱۸ ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲
۱۱۳ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱.۶۴ (۰.۰۷) ۳۷,۸۱۲.۴ (۲۲.۸۳)
۱۱۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (۰.۳۱) ۰.۲۴ (۶۸.۳۱) ۱۴۳.۵۵
۱۱۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۲.۵۹ ۴.۴۳ ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۱۱۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۴.۷۲ ۳.۹۲ ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۱۱۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۱۱۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۱۱۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۱۲۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۴.۷۹ ۴.۰۹ ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲