صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ (۳.۶۳) (۲.۷) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۲۲ ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۹۳) ۰
۱۲۳ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ (۱.۶۷) (۱.۰۸) (۹۹.۷۹) (۹۸.۰۸)
۱۲۴ ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۸) ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۳.۵۹) ۰
۱۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ ۳.۰۲ ۲.۰۱ ۵.۲۱E+۰۶ ۱۴۱,۸۵۳.۶۷
۱۲۷ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ ۳.۰۵ ۲.۸۲ ۵.۸E+۰۶ ۲,۵۲۷,۹۴۸.۶۳
۱۲۸ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ ۳.۱۷ ۲.۶۷ ۸.۷۶E+۰۶ ۱,۴۸۲,۰۱۳.۴۹
۱۲۹ ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ ۱.۶۷ ۱.۹۳ ۴۲,۴۸۱.۷۱ ۱۰۸,۶۴۲.۷۶
۱۳۰ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ (۲.۶۹) (۳.۴۵) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۳۱ ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۳۵) ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۳.۱۲) ۰
۱۳۳ ۱۳۹۸/۱۲/۰۷ (۱.۰۹) ۱.۰۳ (۹۸.۱۶) ۴,۱۰۳.۵۳
۱۳۴ ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۲.۳۷ ۲.۹۳ ۵۱۳,۱۳۲.۵۶ ۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷
۱۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۰۵ ۱.۵۹ ۰.۹۷ ۳۱,۴۵۷.۲۱ ۳,۲۷۰.۴۱
۱۳۶ ۱۳۹۸/۱۲/۰۴ ۳.۱۷ ۳.۵۴ ۸.۷۲E+۰۶ ۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳
۱۳۷ ۱۳۹۸/۱۲/۰۳ ۱ ۰.۶۵ ۳,۶۷۷.۷۱ ۹۶۵.۸۷
۱۳۸ ۱۳۹۸/۱۲/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۱) ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۱۲/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۴) ۰
۱۴۰ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ ۱.۰۵ ۱.۴۱ ۴,۳۵۳.۲ ۱۶,۲۰۵.۳