صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۰ (۰.۵۵) (۱.۲۱) (۸۶.۸۴)
۱۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۰.۸۴ ۱.۷۹ ۲,۰۰۱.۲۹ ۶۳,۸۴۷.۸۲
۱۲۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۰ ۰ ۱.۲۳ ۰
۱۲۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۰.۰۱ ۰ ۲.۴۸ ۰
۱۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱.۰۶ ۰.۷۱ ۴,۵۹۴.۹۲ ۱,۲۰۱.۵۶
۱۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ۰.۵۴ ۰.۲۴ ۶۱۷.۷۴ ۱۳۶.۴۱
۱۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱.۳۶ ۳.۱ ۱۳,۷۴۲.۲۳ ۶,۹۲۹,۹۶۱.۷۵
۱۲۸ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ ۱.۱ ۱.۴۷ ۵,۳۷۵.۹۷ ۲۰,۸۳۶.۴۸
۱۲۹ ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ ۰.۱۵ ۱.۲۱ ۷۳ ۷,۸۳۱.۵۲
۱۳۰ ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ ۰ ۰ ۱.۲۸ ۰
۱۳۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۸ ۰
۱۳۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ (۰.۶۴) (۲.۶۲) (۹۰.۲۴) (۹۹.۹۹)
۱۳۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۸۷) (۱.۲۵) (۹۵.۸۴) (۹۹)
۱۳۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۲۶ ۱.۱۶ ۱۶۰.۲۱ ۶,۷۴۳.۷
۱۳۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۳۴ (۰.۶۸) ۲۴۰.۱۵ (۹۱.۶۵)
۱۳۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۲۱ ۱.۵۱ ۱۱۶.۴ ۲۳,۶۶۹.۷
۱۳۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰.۰۱ ۰ ۲.۵۷ ۰
۱۳۸ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۱.۲۸ ۰
۱۳۹ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۰.۶۷ ۱.۰۸ ۱,۰۶۲.۹۶ ۴,۹۰۸.۱۸
۱۴۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰