صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۱۴۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۱۳ ۰.۷۲ ۶۰.۳۶ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۴۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۳۱ ۱.۵۲ ۱۱,۵۳۲.۱ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۴۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۱.۲۹) ۰
۱۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۰۹ ۱.۶۱ ۵,۰۵۰.۲۲ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۴۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱.۱۵ ۰.۸۹ ۶,۴۵۶.۵۵ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۴۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۰.۹۵) (۱.۰۷) (۹۶.۹۹) (۹۸.۰۱)
۱۴۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۰.۴۳ ۰.۷ ۳۷۰.۹۱ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۵۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۰.۵ ۱.۹۶ ۵۲۵.۷۳ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۵۱ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۲ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۱.۳۱) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ ۰.۹۸ ۰.۰۷ ۳,۴۲۲.۱۳ ۳۰.۸۱
۱۵۴ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ (۰.۵۲) ۱.۳۱ (۸۵.۱۱) ۱۱,۴۲۳.۸۲
۱۵۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ ۱.۳۹ ۲.۱ ۱۵,۱۸۹.۷۱ ۱۹۴,۹۷۷.۷۹
۱۵۶ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ (۰.۲۳) (۰.۲۸) (۵۷.۱۶) (۶۴.۲۹)
۱۵۷ ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ ۰.۶۳ ۱.۴۵ ۸۸۹.۱۸ ۱۹,۰۳۹.۲۴
۱۵۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۵۹ ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۶۰ ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ ۱.۳۷ ۱.۲۱ ۱۴,۲۹۶.۶۸ ۸,۰۱۳.۲۸