صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ ۱.۶۴ (۰.۰۷) ۳۷,۸۱۲.۴ (۲۲.۸۳)
۱۴۲ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ (۰.۳۱) ۰.۲۴ (۶۸.۳۱) ۱۴۳.۵۵
۱۴۳ ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ ۲.۵۹ ۴.۴۳ ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶
۱۴۴ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ ۴.۷۲ ۳.۹۲ ۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷
۱۴۵ ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۱۴۷ ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶) ۰
۱۴۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۴.۷۹ ۴.۰۹ ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲
۱۴۹ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۲.۶۶ ۱.۸۲ ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۷۳,۴۳۰.۱۸
۱۵۰ ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ (۰.۲۴) (۰.۳۲) (۵۸.۵۲) (۶۸.۵۶)
۱۵۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ ۲.۶۳ ۳.۷۲ ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱
۱۵۲ ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۵) ۰
۱۵۴ ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ ۴.۷۶ ۱.۳۴ ۲,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۱۷.۸۸
۱۵۵ ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ (۴.۲۶) (۳.۵۱) (۱۰۰) (۱۰۰)
۱۵۶ ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۱۵۷ ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۶) ۰
۱۵۸ ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ (۱.۴۹) (۲.۷۳) (۹۹.۵۹) (۱۰۰)
۱۵۹ ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۸۲) ۰