صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۴۱ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ (۰.۱۶) (۰.۹۸) (۴۳.۶۸) (۹۷.۲۹)
۱۴۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲۸ (۱.۰۷) ۰.۸۶ (۹۸.۰۴) ۲,۱۷۲.۴۸
۱۴۳ ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ ۱.۵۵ ۲.۳۳ ۲۷,۳۸۶.۵۹ ۴۴۶,۷۱۳.۳۹
۱۴۴ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ (۰.۰۸) ۰.۶۳ (۲۵.۳۵) ۹۰۲.۸
۱۴۵ ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۵) ۰
۱۴۶ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ (۰.۰۱) ۰ (۳.۳۸) ۰
۱۴۷ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ ۲.۸۹ ۲.۶۷ ۳.۳۱E+۰۶ ۱,۴۸۹,۲۹۱.۹
۱۴۸ ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۲) ۰
۱۴۹ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ (۱.۶۳) (۱.۶۴) (۹۹.۷۵) (۹۹.۷۶)
۱۵۰ ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ (۰.۰۱) ۰.۳۹ (۳.۴۲) ۳۱۷.۳۹
۱۵۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ (۰.۳۸) ۱.۵۶ (۷۴.۶۲) ۲۸,۱۵۳.۸۱
۱۵۲ ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵۷) ۰
۱۵۳ ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۳.۴۱) ۰
۱۵۴ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۲.۳۷ ۱.۲۹ ۵۰۹,۲۰۵.۶۳ ۱۰,۸۰۵.۹۲
۱۵۵ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ ۰.۳۵ ۰.۳ ۲۶۲.۵۳ ۱۹۸.۹۷
۱۵۶ ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ ۱.۴۶ ۲.۴۹ ۱۹,۸۷۴.۲۱ ۷۹۲,۳۶۲.۷۴
۱۵۷ ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ ۱.۰۴ ۰.۴۸ ۴,۳۴۰.۸ ۴۶۷.۵۷
۱۵۸ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ (۰.۸۳) (۰.۲۲) (۹۵.۲۸) (۵۵.۸)
۱۵۹ ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰
۱۶۰ ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۸) ۰