صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۳۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۳۲۹۸
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱۶۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ ۰.۰۱ ۰ ۴.۲ ۰
۱۶۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ ۰.۶۷ ۰.۷۵ ۱,۰۲۵.۶۷ ۱,۴۱۱.۸۱
۱۶۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ ۰.۵۴ (۰.۱۶) ۶۱۳.۵۳ (۴۳.۹۲)
۱۶۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ (۰.۵۳) ۰.۰۱ (۸۵.۷۹) ۲.۰۲
۱۶۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۰.۰۱ ۰ ۲.۸ ۰
۱۶۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۰.۰۱ ۰ ۴.۲۳ ۰
۱۶۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱.۳۱ ۱.۶۷ ۱۱,۳۱۹.۳ ۴۲,۱۵۳.۱۸
۱۶۸ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۰.۵۹ ۰.۴۸ ۷۴۳.۰۷ ۴۶۸.۳۴
۱۶۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۰.۰۱ ۰ ۴.۳۱ ۰
۱۷۰ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۰.۰۵ ۰.۲۲ ۱۸.۴ ۱۲۵.۶۴
۱۷۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ (۰.۵۴) ۰.۰۶ (۸۵.۹۹) ۲۲.۷۱
۱۷۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۷۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ (۰.۱۸) (۰.۱۴) (۴۷.۴۵) (۳۹.۲۶)
۱۷۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ (۰.۸۲) (۰.۴۶) (۹۵.۰۵) (۸۱.۵۶)
۱۷۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۰.۱۱ ۰.۴۶ ۴۷.۴۴ ۴۲۸.۲۸
۱۷۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ (۰.۰۷) ۰.۴۲ (۲۲.۰۹) ۳۶۶.۸۵
۱۷۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ (۰.۳۱) ۰ (۶۸.۳) ۱.۱۸
۱۷۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۸۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰